Zelfsturende teams en een disfunctionerende werknemer en het nieuwe ontslagrecht, wat te doen?

In toenemende mate wordt er (weer) in bepaalde branches gewerkt met zelfsturende teams. Vooral in de zorg. Er is dan niet langer een leidinggevende die al of niet meewerkt in zo’n team maar alle teamleden doen het samen en dragen samen de (eind)verantwoordelijkheid voor het team. Er worden weliswaar algemene kaders gesteld door het management waarbinnen gewerkt moet worden; de uitvoering daarvan bepaalt de werkvloer echter grotendeels zelf, afhankelijk van de wensen en behoeften van de cliënten of patiënten. Het team zelf is verantwoordelijk voor het resultaat. Het moet op deze wijze beter, efficiënter en – niet onbelangrijk – ook goedkoper kunnen, zo is dan de gedachte.

Veel goede redenen om het in te voeren dus. Maar het is ook goed om stil te staan bij de arbeidsrechtelijke implicaties van het werken met zelfsturende teams. Dan komen vragen op als:

  • Hoe gaat dat met de begeleiding ziekteverzuim en de re-integratie?
  • Hoe ga je om met een niet goed functionerende collega? Wie signaleert en communiceert en pakt die rol?
  • Hoe en op welke wijze zorg je dat je in het geval van niet-functioneren de dossiers op orde hebt om te voldoen aan de tegenwoordig strengere regels van het ontslagrecht?
  • Hoe om te gaan met een team dat als geheel niet functioneert?

Allemaal vragen die zich uitstekend lenen voor een praktijktraining. In zo’n training gaat het juist niet alleen maar over wat de regelgeving is, maar staat de vraag centraal: hoe pak ik dat nu aan in de praktijk zonder het principe van de zelfsturing los te laten? Het is onze ervaring dat zo’n training, waarin de deelnemers actief bezig zijn en er veel interactie is, deelnemers leert om in de dagelijkse praktijk knelpunten te signaleren en daar adequaat op te reageren.

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheid om in uw onderneming een praktijktraining te organiseren.