Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen door Eerste Kamer

Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen door Eerste Kamer

 

De positie van de oudere werknemer die recht heeft op een AOW-uitkering, is in vele opzichten anders (geworden) dan die van de werknemer die nog niet AOW-gerechtigd is. Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hebben AOW-gerechtigden al een bijzondere positie gekregen doordat de werkgever onder bepaalde omstandigheden louter wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en zonder ontslagvergunning de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde kan opzeggen. Bovendien is dan geen wettelijke Transitievergoeding verschuldigd.

 

Veelal is er de wens van beide partijen om na zo’n “pensioenontslag”  toch door te werken maar wel onder de voorwaarde dat er niet weer allerlei arbeidsrechtelijke verplichtingen over en weer gaan ontstaan. Aan die wens komt de vorige week door de Eerste kamer aangenomen “Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd” op bepaalde onderdelen tegemoet. We noemen alvast een aantal zaken. In die wet, die naar verwachting met ingang van 1 januari 2016 in werking zal treden, is onder andere geregeld dat de loondoorbetaling tijdens ziekte niet twee jaar (104 weken) zal worden maar voor AOW-ers maximaal 13 weken zal zijn. WIA vraagstukken spelen niet meer na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Ook wordt de opzegtermijn voor de werkgever standaard één maand. Verder wordt met de invoering van deze wet de ketenregeling (om achter elkaar overeenkomsten voor bepaalde tijd te kunnen sluiten) voor AOW-ers ruimer. Voor de “gewone” werknemers geldt sinds 1 juli 2015 een maximum van drie (3) overeenkomsten in een periode van 24 maanden. Voor oudere werknemers gaat vanaf volgend jaar gelden dat er maximaal zes (6) overeenkomsten kunnen worden gesloten in een periode van 48 maanden. Een behoorlijke verruiming dus.

 

Het is zaak om de komende periode bij een vraag, of en zo ja, onder welke voorwaarde(n) een AOW-gerechtigde zou kunnen doorwerken, de besluitvorming af te stemmen op deze aanstaande wetgeving.

 

5 oktober 2015

Jeroen Plantenga

fotojeroenklein

E: jh.plantenga@rijksenplantenga.nl
T: 06 – 14 11 60 55