Regeerakkoord Rutte III over ontslag en einde arbeidsovereenkomst

Het regeerakkoord van Rutte III is gepresenteerd. Tijd om enkele belangrijke punten voor het arbeidsrecht op een rij te zetten. Wij doen dat in drie delen. Als eerste ontslag en beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Cumulatiegrond ontslag

Er komt een nieuwe ontslaggrond in de wet die het mogelijk maakt om meerdere (nog niet helemaal voldragen) ontslaggronden te combineren. Daarbij kan dan wel een hogere transitievergoeding (maximaal 1,5 keer de wettelijke Transitievergoeding) door de rechter  worden toegewezen. Het lijkt erop dat daarmee weer de “oude” ruimte voor de kantonrechter wordt gecreëerd om een samenwerking die gestrand is maar die niet zou kunnen worden doorgeknipt omdat geen van de wettelijke ontslaggronden al voldragen is, nu toch te beëindigen door ontbinding  met gebruikmaking van die cumulatiegrond.

Oude 3×3-regel keert weer terug

Voor de ruimte om tijdelijke contracten achter elkaar te sluiten gaan we weer terug naar de oude 3 × 3 regel. Er mogen drie contracten voor bepaalde tijd binnen een periode van drie jaar achter elkaar gesloten worden, zonder dat het een contract voor onbepaalde tijd wordt.

Proeftijd vijf maanden

Er wordt een lange proeftijd geïntroduceerd voor een eerste overeenkomst voor onbepaalde tijd. In plaats van twee wordt het mogelijk een proeftijd van vijf maanden af te spreken. Let wel: dan moet het gaan om het eerste contract voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat in die eerste vijf maanden  zonder opzegtermijn (dus van de ene op de andere dag), met gebruikmaking van de proeftijd, door beide partijen kan worden opgezegd.

Slot

Zomaar wat punten uit de paragraaf “Arbeidsmarkt” van het regeerakkoord die er zo direct uitspringen. Natuurlijk moet het eerst nog allemaal in de wet komen en is dit nog “maar” een regeerakkoord maar het zijn wel in die zin opmerkelijke wijzigingen van het arbeidsrecht omdat sommige veranderingen, die met invoering van de WWZ (1 juli 2015) in de wet zijn gekomen, nu weer worden veranderd of zelfs weer worden teruggebracht naar de  situatie van voor de WWZ.