Premiedifferentiatie WW opgeschort in verband met corona

Om werkgevers te stimuleren werknemers een vast contract te geven, geldt er sinds 1 januari 2020 een premiedifferentiatie voor de WW. Werkgevers betalen voor werknemers met een vast contract een lagere premie dan voor werknemers met een flexibel contract.
Onderdeel van die regeling is dat de “hoge” premie met terugwerkende kracht alsnog van toepassing is als blijkt dat er in een kalenderjaar 30% meer uren zijn verloond dan in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. We hebben het dan dus over structureel meer werken. Daarmee wordt geprobeerd te voorkomen dat er op papier een klein vast contract wordt geboden maar de werknemer in praktijk aanzienlijk meer uren wordt opgeroepen.

Deze bepaling is in verband met de coronacrisis opgeschort voor alle werkgevers voor het hele kalenderjaar 2020. De bepaling zou namelijk onbedoelde gevolgen kunnen hebben voor sectoren waarin door de coronacrisis ineens veel dient te worden overgewerkt.

Rian Rijksen

E: jgm.rijksen@rijksenplantenga.nl
T: 06 – 28 08 00 15