Pensioenontslagbeding: geen goed idee na 1 juli 2015

Pensioenontslagbeding: geen goed idee na 1 juli 2015

Veel arbeidsovereenkomsten bevatten een pensioenbeding. Daarin staat dan dat de arbeidsovereenkomst met ingang van de pensioengerechtigde leeftijd van rechtswege eindigt. Als de werkgever en de werknemer de arbeidsovereenkomst (al dan niet gewijzigd) voortzetten, ontstaat er daarna een nieuwe arbeidsovereenkomst.

In het nieuwe ontslagrecht dat vanaf 1 juli 2015 geldt, zijn de ontslagregels voor werknemers die na hun pensioenleeftijd doorwerken, enorm versoepeld. Een werkgever heeft geen ontslagvergunning meer nodig om de arbeidsovereenkomst van een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, te beëindigen. Evenmin geldt een aantal andere beperkingen, zoals een herplaatsingsplicht, een scholingsverplichting etc.

Belangrijk is in de gaten te houden dat de versoepelde regels alleen gelden als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór de pensioengerechtigde leeftijd. Dan kan de arbeidsovereenkomst na de pensioengerechtigde leeftijd (ook bij voorbeeld pas een paar maanden of jaren daarna) relatief eenvoudig worden opgezegd. Als er echter na de pensioengerechtigde leeftijd een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen, kan er geen gebruik worden gemaakt van die versoepeling en gelden de “gewone” ontslagregels.

Bij een arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten zal dat een einde van rechtswege zijn. Daarbij moet dan wel de nieuwe ketenregeling in de gaten worden gehouden. Als er echter een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot stand is gekomen, gelden in beginsel de gewone ontslagregels en kan een werkgever dus geen gebruik maken van de versoepelde regeling.

Werkgevers doen er verstandig aan in nieuwe arbeidsovereenkomsten geen pensioenontslagbeding meer op te nemen. Anders dan in het verleden, is dit alleen nog maar nadelig.

Voor bestaande overeenkomsten met daarin nog een pensioenontslagbeding geldt dat die natuurlijk alleen gewijzigd kunnen worden als de werknemer daarmee instemt. Als er echter een cao van toepassing is die bepaalt dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de pensioenleeftijd, zal zo’n wijziging mogelijk niet geldig zijn.

Kortom, het advies aan werkgevers is om in nieuwe arbeidsovereenkomsten geen pensioenontslagbeding meer op te nemen. In situaties waarin sprake is van mogelijk doorwerken na de pensioenleeftijd, is het raadzaam te bezien of een wijziging van het overeengekomen pensioenontslagbeding haalbaar is.

Rian Rijksen

fotorianklein

E: jgm.rijksen@rijksenplantenga.nl
T: 06 – 28 08 00 15